YMPÄRISTÖPALVELUT

Paremman tulevaisuuden puolesta.

Nykyaikaisia valintoja jätehuoltoon

Vaihtolavacom Oy tarjoaa jätehuollon asiantuntijapalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille. Asiantuntijapalveluidemme avulla voimme räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaiset jätehuollon ratkaisut sekä edistää jätelainsäädännön mukaisen jätteiden käsittelyhierarkian toteutumista.

Asiantuntijapalvelumme opastavat ja neuvovat jätteiden lajittelussa, jäteastian valinnassa, tyhjennysvälien suunnittelussa, jätehuoltosuunnitelmien laadinnassa sekä ohjeistuksien toteutuksessa.

Jätehuoltopalvelumme ideologiana, kuten kaikissa muissakin palveluissamme, on tuottaa oikea-aikaista palvelua sinne missä sitä tarvitaan. Jätehuollon osalta haluamme tehdä sen reaaliaikaisesti, läpinäkyvästi ja asiakasnäkökulmasta katsoen mahdollisimman helposti. Uskomme, että läpinäkyvästä toimitusketjusta on hyötyä kaikille osapuolille monella eri tapaa.

Sähköinen raportointi

Työmaan ohjaamisen ja siihen vaikuttamisen avaintekijä on se, että tiedetään, mitä työmaalla todellisuudessa tapahtuu. Vaihtolavacom Oy:n tuottamien palveluiden seuraamista varten Vaihtolavacom Oy tarjoaa asiakkailleen veloituksettoman asiakasraportointijärjestelmän. Asiakasraportointijärjestelmästämme asiakas voi reaaliaikaisesti seurata työmaan edistymistä eli miten tilaukset etenevät tilauksesta toimitukseen ja sitä mukaa laskutukseen. Kaikki laskutuksen perusteena oleva tieto on tarkistettavissa järjestelmästä.

Työmaan seurannan ja kuljetustilausten lisäksi sähköisestä asiakasjärjestelmästä on saatavilla reaaliaikainen tieto jätteiden käsittelyn toteutumisesta, hyötykäyttöasteesta ja muodostuneesta hiilijalanjäljestä. Kaikki asiakirjat ja raportit ovat saatavilla sähköisesti silloin, kun niitä tarvitaan. Raportit voidaan tulostaa järjestelmästä eri tiedostomuodoissa, joten tieto on helposti siirrettävissä myös muihin järjestelmiin ja raportteihin. Myös käytössämme oleva sähköinen siirtoasiakirja on saatavilla järjestelmästä. Siirtoasiakirja on saatavilla järjestelmästä koko siirtoasiakirjan säilytysajan, joten asiakkaan ei tarvitse muodostaa siirtoasiakirjoja varten erillistä arkistoa.

Kysy lisää myyntitiimiltämme!

Raportoinnin hyödyt

Hiilijalanjäljen laskentamalli

Hiilijalanjälki on numeerinen arvo, joka kertoo kuinka paljon ilmastovaikutuksia tietystä rajatusta kokonaisuudesta muodostuu esimerkiksi palvelusta, toiminnasta tai tuotteesta. Hiilijalanjäljen yksikkönä käytetään hiilidioksidiekvivalenttia, joka ilmoitetaan muodostuvien päästöjen massana. Hiilidioksidiekvivalentin avulla kuvataan eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää yhteenlaskettua vaikutusta. Merkittävimmin kasvihuonekaasut, jotka ovat vaikuttaneet ilmaston lämpenemiseen, ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli.

Kuten muussakin toiminnan kehittämisessä, myös hiilijalanjäljen hallinnassa ja pienentämisessä lähtökohta on se, että tiedetään mitä todellisuudessa tapahtuu. Tämän ajatuksen pohjalta aloitimme raportoinnin kehitystyön. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otettiin hiilijalanjäljen seurantatyökalu. Tässä ensimmäisessä kehitysversiossa lähtöarvoina käytettiin yleisesti tiedossa olevia lähtöarvoja. Ensimmäisen työvaiheen aikana kuitenkin todettiin, että hiilijalanjäljen laskentamallin tulisi olla paremmin sidottavissa Vaihtolavacom Oy:n tuottamien palveluiden hiilijalanjälkeen. Näin ollen ensimmäisen työvaiheen valmistuttua aloitettiin Ramboll Finland Oy:n kanssa yhteistyössä tarkemman hiilijalanjäljen laskentamallin kehittäminen.

Uusin hiilijalanjäljen laskentamalli huomioi Vaihtolavacom Oy:n palveluiden tuottaman hiilijalanjäljen entistä tarkemmin. Laskentamalli huomioi käytetyn kuljetuskaluston, käytetyn polttoaineen, keräysvälineiden tyypin, kuljetusetäisyydet ja käsittelytavat. Laskentamallin tarkkuus mahdollistaa sen, että toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutus saadaan näkyville entistä tarkemmin. Kun vaikutukset saadaan näkyville, voidaan arvioida helpommin millaisia, ilmastollisia vaikutuksia toiminnan muutoksilla on.

Voit lukea lisää hiilijalanjäljen laskentamallista sekä hiilijalanjäljen kompensointimahdollisuudesta tästä tai olla yhteydessä myyntitiimiimme.

TILAUKSET
050 2005

TEHDÄÄN YHDESSÄ SE
MAHDOLLISEKSI

Laskutus
Tiedustelut: puh. 040 483 9404 tai toimisto.vaihtolava@sortera.com

Paperilaskut:
Vaihtolavacom Oy
02342952
PL 100
80020 KOLLEKTOR SCAN

Verkkolaskut:
OVT-tunnus 003702342952, operaattoritunnus 003721291126, operaattori Maventa

Sähköpostilaskut voitte toimittaa osoitteeseen: invoice-02342952@kollektor.fi

Sähköpostitse vastaanotamme vain PDF-laskuja. Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostona.

Yksi lasku per tiedosto, joka sisältää yhden laskun kaikki sivut liitteineen. Yhdessä

sähköpostiviestissä voi olla monta laskuliitettä.