Hiilijalanjälki on numeerinen arvo, joka kuvaa laskennan kohteena olevan kokonaisuuden tuottamia ilmastovaikutuksia. Käytännössä kokonaisuus voi olla esimerkiksi tuote, palvelu tai toiminta. Hiilijalanjäljen yksikkönä käytetään hiilidioksidiekvivalenttia, joka ilmoitetaan päästöjen massana.

Vuoden 2021 alusta alkaen Vaihtolavacom Oy on tarjonnut asiakkailleen hiilijalanjäljen hyvitysmahdollisuuden tuottamiensa palveluiden osalta. Hiilijalanjäljen kompensointi toteutetaan suomalaisten metsäistutuskohteiden avulla yhteistyökumppanin tuottamilla istutuspalveluilla.

Mitä tämä hiilijalanjälki hyvitetty talkoolava sitten käytännössä tarkoittaa? Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talkoita varten tuodun vaihtolavan kuljetusten ja lavalle kerättyjen talkoojätteiden tuottama päästömäärä, eli muodostuneiden kasvihuonekaasujen määrä, kompensoidaan sitomalla sama määrä hiilidioksidia. Päästöjen määrä lasketaan huomioimalla jätejakeet, kuljetusvälineet, kuljetusetäisyydet, jätteiden käsittelytavat ja käytetty polttoaine eli käytännössä koko ketju keräysvälineen toimittamisesta kohteeseen ja sieltä pois sekä jätteen matka jatkokäsittelykohteeseen.

Miten sitten hiilen sitominen käytännössä tehdään? Vaihtolavacom Oy:n palveluiden osalta hiilen sitominen tehdään metsäistutuksilla. Metsäistutus tarkoittaa, että päästöjen kompensointia varten istutetaan uutta metsää. Istutettava metsä sitoo hiilioksidia ja samalla kompensoi tuotettujen kasvihuonekaasupäästöjen osuuden. Metsäistutukset toteutetaan Suomessa. Näin ollen istutuksia on mahdollista käydä katsomassa istutusten valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja hiilijalanjäljen hyvittämisestä sekä yhteistyökumppanin metsitysprojektista löytyy seuraavilta sivuilta:

co2metsä.com

https://metsa.zerowaste.fi/