Kansainvälistä kierrätyspäivää (www.globalrecyclingday.com)  vietetään 18.3.2022. Kansainvälisen kierrätyspäivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota kierrätyksen merkitykseen kiertotalouden edistämisessä sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Rakentamisen ja rakennusteollisuuden merkitys luonnonvarojen käytössä on huomattava. Luonnonvaroista noin 50 % käytetään rakentamisessa ja rakennuksissa. Kasvihuonepäästöistä 35 % ja 30 % jätteistä on peräisin rakentamisesta ja siihen liittyvästä teollisuudesta. Lisäksi rakentamisen aiheuttama maankäyttö vaikuttaa merkittävästi ilmastoon ja luontoon. (https://ym.fi/rakentamisen-kiertotalous)

Vaihtolavacom Oy:n kautta liikkuu vuosittain noin 300 000 tonnia rakennus- ja purkujätettä. Vaihtolavacom Oy:llä ja Vaihtolavacom Oy:n asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa jätteiden kierrätys- ja jatkojalostusmahdollisuuksiin. Kustannustehokkaan kierrätyksen ja jatkojalostuksen mahdollistamiseksi, jätteet tulisi lajitella ja kerätä mahdollisimman puhtaina jakeina syntypaikallaan.  Näin vältetään ylimääräisiä käsittelykertoja ja kuljetuskilometrejä.

Vaihtolavacom Oy tarjoaa asiakkailleen ympäristö- ja jätehuollon palveluita, joiden avulla asiakkaat voivat omalta osaltaan edistää jätteiden kierrätystä ja kiertotalousperiaatteiden toteutumista. Lisäksi Vaihtolavacom Oy:n asiakkaat voivat seurata hankkimiensa palveluiden toteumaa ja ympäristövaikutuksia sähköisen veloituksettoman asiakasraportointijärjestelmän avulla.